Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client
Icone de Koesio pour le métier de Gestion Documentaire
Icone de Koesio pour la Dématérialisation des Documents | Gestion Documentaire

OPLOSSINGEN VOOR DE DIGITALISERING VAN DOCUMENTEN

Digitaliseer uw documenten om uw documentbeheer te optimaliseren

De digitalisering is niet langer een tendens, maar zorgt voor een echte verbetering in de prestaties van ondernemingen. Een elektronisch document is vaak goedkoper dan de papieren tegenhanger.

Dit komt door tijdsbesparing, lagere kosten en minder fysieke opslagruimte.

Deze uitsparingen zijn verbonden aan: het schrappen van het afdrukken, verzending per post, frankering, manuele invoering van documentgegevens; de snellere en eenvoudigere opzoeking van documenten; het schrappen van fysieke archieven (zalen, kasten, etc.). Daarbij komt nog de mogelijkheid om bepaalde processen te automatiseren, zoals de betalingsherinneringen of de goedkeuring van facturen, de zogenaamde workflows voor documentbeheer.

Bovenop de voordelen voor ondernemingen, past dit ook binnen het wettelijk kader. De wetgeving moedigt de digitalisering van documenten meer en meer aan, of maakt deze zelfs verplicht. Dit is het geval voor de facturatie van openbare instellingen via Chorus Pro, of nog voor de verplichting voor ondernemingen om de factuur die een leverancier digitaal verstuurt te aanvaarden.

Je kunt documentstromen niet van de ene op de andere dag dematerialiseren. Overschakelen van papieren naar elektronische documenten vereist rigoureus projectmanagement, maar het is eenvoudig te implementeren.

Dématérialisation de la facture client

Digitalisering van de klantenfactuur

Dématérialisation de la facture fournisseur

Digitalisering van de leveranciersfactuur

Bulletin de salaire électronique

Elektronische loonfiche

Signature électronique

Elektronische handtekening

Réception et émission de fax dématérialisés

Ontvangen en verzenden van digitale faxberichten

Envoie de recommandé électronique sécurisé (ERES)

Elektronische aangetekende zendingen

De voordelen van de digitalisering van uw documenten zijn talrijk en hoofdzakelijk in 2 categorieën onder te verdelen

Financiële optimalisatie

De versnelling van uw processen leidt tot een versnelling van uw inningen. Het is een feit: geldstromen zijn een cruciaal punt voor alle ondernemingen! Dankzij de digitalisering kan u deze optimaliseren en uw betalingstermijnen verminderen!

De schrapping van papieren documenten zorgt meteen al voor een vermindering van de aanverwante afdruk- en frankeerkosten. De digitalisering van het archief en van de opslag van documenten leidt tot de schrapping van fysieke archieven (zalen, kasten, etc) en dus van de aanverwante kosten.

Tijdwinst

De tijdrovende taken bij de verzending van papieren documenten – afdrukken, postzending, frankeren – worden geschrapt aangezien de documenten elektronisch zijn.

De manuele invoering bij ontvangst van een brief (bijv: factuur, bestelbon) wordt automatisch.

De opzoeking in documenten gebeurt in enkele clicks, aangezien uw documenten digitaal worden opgeslagen en/of gearchiveerd.

plus cool avec la dématerialisation des factures

De digitalisering van de klantenfactuur

De verzending van klantenfacturen is een taak zonder toegevoegde waarde voor uw medewerkers. De digitalisering van uw klantenfacturen zal u bijgevolg helpen om uw facturatieproces te optimaliseren en uw betalingstermijnen te verminderen. Hoe?

Het is heel eenvoudig en verandert niets aan je gewoontes: je print je facturen vanuit je factureringstool rechtstreeks op de virtuele printer. Of je nu één factuur hebt of een batch, met slechts 1 klik kun je al je facturen naar je klanten sturen.

De elektronische klantenfactuur heeft tal van voordelen:
Vermindering van de betalingstermijnen, en dus optimalisatie van uw geldstromen
Tijdwinst voor uw teams: printen, verzenden per post, frankeren, etc. zijn niet meer nodig.
Verbetering van uw imago bij uw klanten en uw huidige en toekomstige medewerkers.

Digitalisering van de leveranciersfactuur

Wanneer u een leveranciersfactuur ontvangt, op papier of elektronisch, dan integreert u deze in uw software voor documentbeheer. Zo krijgt u meteen een beeld van uw situatie ten opzichte van een leverancier en wordt de verwerking van de facturen verbeterd door deze te automatiseren. Zowel intern als met de leveranciers wordt de informatie eenvoudiger en sneller gedeeld en uitgewisseld.

In enkele clicks kan elke schakel in de keten (ontvangst/onthaal, boekhouding, beslisser) in real time toegang krijgen tot de status (te betalen, betaald, betwist) van de factuur en in functie van zijn rol en zijn rechten een handeling met betrekking tot de betaling uitvoeren.

De analyse van uw leveranciersfacturen – gewoonlijk lang en omslachtig – wordt vereenvoudigd met het digitale beheer van uw leveranciersfactuur. In enkele clicks maakt u rechtstreeks vanuit uw beheerstool een extractie en beheert u al uw facturen verbonden aan uw leveranciers. Dit is een waardevol hulpmiddel bij de onderhandeling van uw aankoopvoorwaarden!

dematerialisation des documents

Ga verder met een globaal elektronisch documentmanagementsysteem (DMS)

Inkomende stromen

Leveranciersfactuur, brief, fax, bestelbon, etc.

Circulerende stromen

Klantendossier, werknemersdossier, etc.

Uitgaande stromen

Loonfiche, klantenfactuur, leveringsbon, etc.

Slapende stromen

Archivering van documenten, elektronische kluis…
economie avec la dematerialisation

Elektronische loonfiche

Een digitale loonfiche heeft dezelfde waarde als een papieren loonfiche, en hoewel nog niet opgelegd door de staat, kan de digitale loonfiche worden gekozen als standaardoplossing voor ondernemingen. Door de loonfiche te digitaliseren komt deze immers sneller bij de werknemers terecht.

Zodra uw loonbrieven zijn aangemaakt in uw salarissoftware, kunt u kiezen tussen 2 opties: u stuurt ze op papier naar het huisadres van de werknemer via een desktop publishing centrum, of u verstuurt ze elektronisch via een speciaal beveiligd webportaal. In dat geval ontvangen de werknemers onmiddellijk een beveiligde weblink en kunnen ze al hun loonbrieven raadplegen waar en wanneer ze maar willen, in alle veiligheid.

Uw HR-dienst verliest veel minder tijd met de verzending van de fiche en dankzij de digitale fiche schrapt u de papierkosten.

Tot slot versterkt u uw merk als werkgever, aangezien u tools gebruikt die reeds deel uitmaken van het dagelijks leven van uw toekomstige medewerkers.

Elektronische handtekening

De elektronische handtekening kan worden gebruikt voor de documenten waarvoor u de handtekening van een klant, van een medewerker, van een partner, etc. nodig heeft.

Hiervoor ontvangt (ontvangen) de ondertekenaar(s) een e-mail met een link die toegang geeft tot het te ondertekenen document. Bij de ondertekening ontvangt hij een code per sms om zijn identiteit te bewijzen. Na ondertekening heeft het document dezelfde juridische waarde als een handmatig ondertekend document, dankzij het eIDAS-certificaat dat uw akkoorden beschermt.

Met een elektronische handtekening hoef je niet naar de ondertekenaar of ondertekenaars te reizen, wat meestal erg tijdrovend is, of je kunt voorkomen dat je het document per post moet versturen en moet wachten tot het wordt teruggestuurd, wat lang kan duren.

Signature électronique

Advies nodig? Heb je een vraag? Heb je een project in gedachten?

Onze experts doen er alles aan om binnen 24 uur contact met je op te nemen en staan tot je beschikking op 0800 34 040.

U hebt ons privacybeleid gelezen.

Waar kun je ons vinden?

Zoek het dichtstbijzijnde filiaal

Search

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Contactez-nous via notre formulaire

le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler en moins de 24h ouvrées par le bon interlocuteur

Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité

En me connectant, j’ai accès :

Aux informations
de mon agence

À mon espace client