Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client
Nous trouver
Icone de Koesio pour Nous trouver
Être rappelé
Icone de Koesio pour le Télépéhone
Doe mee
Icone de Koesio pour Nous Rejoindre
Icone de Koesio pour la métier de l'Informatique
Icone de Koesio pour l'Infrastructure Informatique | Informatique

Informatica

De keuze van uw informatica-infrastructuur bepaalt de prestaties van uw organisatie

Het IS staat centraal in de productiviteit van organisaties. Daarom is het van groot belang om bij het definiëren van uw IS rekening te houden met een ruime keuze aan technologieën om alle kritieke uitdagingen van uw onderneming te dekken.

De technologische keuze voor infrastructuur

Met de evolutie van de verbindingsdebieten en de digitalisering van toepassingen zien we ook de ontwikkeling van hybride of cloudinfrastructuren om u nog meer flexibiliteit en beschikbaarheid te bieden dan een 100% fysieke infrastructuur. YES, we Cloud!
De infrastructuurkeuze tussen deze verschillende IS-types hangt hoofdzakelijk af van 4 uitdagingen die we met u bepalen:

> Beschikt u intern over nodige informaticabronnen en -kennis?
> Over welke toegangen tot uw informatica-infrastructuur moet u beschikken om uw businessuitdagingen te dekken?
> Hoe kritiek is een informaticapanne voor uw productieketen?
> Wat is het vertrouwelijkheidsniveau van uw gegevens?

Gegevens zijn de fundamentele elementen van uw Informatiesysteem en met de technische keuzes die u maakt, zal u de volledige organisatie van uw IS bepalen. Koesio helpt u om uw uitdagingen te evalueren en de meest bestendige en evolutieve informatica-infrastructuur te implementeren.

Server en opslag

Dankzij onze sterke partnerschappen met de grote IT-spelers, producenten en uitgevers, geniet u van een oplossing die perfect aansluit bij uw uitdagingen op het gebied van duurzame en krachtige informatica-infrastructuur.

Veiligheid van de infrastructuur

Veiligheid staat centraal in ons nadenken en het continuïteitsplan / noodherstelplan is een doorslaggevend element wanneer we over de bescherming van uw digitaal vermogen nadenken.

Verbondenheid tussen sites

Nu mobiliteit en thuiswerken tot de gewoonten behoren, wordt ook nagedacht over de verbondenheid tussen sites om ervoor te zorgen dat uw informatica-infrastructuur steeds van buitenaf toegankelijk is voor uw medewerkers.

Toestellen en aanverwante randapparatuur

Alle componenten van uw IS dragen bij tot de veiligheid van uw informatica-infrastructuur: infrastructuur, netwerk, firewall, software-licenties, werkstations, gebruikersgedrag, wij overlopen met u welke evoluties we samen kunnen verwezenlijken.

Wij begeleiden u bij de evolutie van uw infrastructuur met een onderhoudscontract

Het onderhoudscontract

Het onderhoudscontract is bestemd voor KMO’s die niet beschikken over voldoende interne bronnen of bekwaamheden met bepaalde technologieën, en voor grote ondernemingen voor het beheer van een deel van hun informatiesysteem. Het informatiesysteem is de ruggengraat van uw onderneming. Wanneer goed gebouwd, onderhouden en beveiligd, legt uw informatica-infrastructuur de fundamenten voor een veilig gebruik van uw gegevens dat inspeelt op de groeiende mobiliteit van uw medewerkers.

Het doel van het onderhoud is om uw informatica-infrastructuur permanent operationeel te houden en u te begeleiden bij de toekomstige evoluties. Het onderhoudscontract dekt uw volledig informaticapark op het gebied van curatief en proactief onderhoud (infrastructuur, netwerk, veiligheid en werkstations).

De onderhoudsverantwoordelijke, uw technisch contactpersoon

Wanneer u een contract voor beheerde diensten met het onderhoud van uw IS aangaat, wordt u een uniek contactpersoon toegewezen. Deze Onderhoudsverantwoordelijke is de schakel in de relatie tussen u en ons.

Hij kent uw informatica, uw organisatie en uw behoeften en wordt intern bij Koesio op de hoogte gebracht van alle tussenkomsten met betrekking tot u. Hij is gelast met de opvolging, de coördinatie en de controle van de acties, evenals met de communicatie en de reporting hiervan.

Hij staat borg voor onze verbintenissen en begeleidt u in de evolutie van uw informatica-infrastructuur, anticipeert de nodige ontwikkelingen en volgt de technologie op.

Koesio vous aide à bien dimensionner vos serveurs d’entreprise

Systemen centraal in de informatica-infrastructuur van uw organisaties

De systemen (servers en opslagplaatsen) van de onderneming delen de digitale informatie tussen uw gebruikers en/of uw sites. Ze maken het mogelijk om administratie, onderhoud en opslag van hun bestanddelen te centraliseren. Het is met andere woorden essentieel om de juiste keuze te maken!

> Het gebruik van het instrument
> De configuratie
> Het formaat
> De wijze van virtualisering
> Het beoogde back-upbeleid
> De interne (LAN) en externe verbindingen (Wan, internet, MPLS …)

Op basis van deze criteria geven wij u onze aanbevelingen om u te begeleiden bij het kiezen van de configuratie voor uw informatica-infrastructuur. Aangezien wij met meerdere merken (Dell, HPE, Lenovo, …) samenwerken en door alle grote IT-spelers zijn gecertifieerd, zullen wij ons enkel door uw behoeften laten leiden.

Uw back-up- en veiligheidsbeleid is een essentieel onderdeel van uw infrastructuur

Gegevens (Data) vormen het digitaal vermogen van uw organisatie. Daarom zijn veiligheids- en back-upoplossingen van essentieel belang. Om uw IS en uw gegevens te beschermen, geldt de « 3-2-1-regel ».

3 kopieën: de eerste stap van de regel is zorgen dat de gegevens in 3 kopieën worden bewaard: 1 origineel, 1 redundant et 1 slapende back-up.

2 dragers: om te vermijden dat de drager niet meer toegankelijk is omwille van een technisch probleem, is het van essentieel belang om ook op een andere drager te kunnen opslaan.

1 externe plaats: voor het geval zich een schadegeval voordoet op de opslagplaats, is het van essentieel belang om over een tweede opslagplaats te beschikken die geografisch verwijderd is.

Onze teams begeleiden u bij het bepalen en implementeren van een back-up- en veiligheidsbeleid.

UNE-SAUVEGARDE-INFORMATIQUE-REGLE-321

Uw gegevens worden ondergebracht in Frankrijk, in onze redundante datacenters. De cloud biedt u flexibiliteit, doeltreffendheid en veiligheid.

Tier III of Tier IV infrastructuur voor een beheerste veiligheid van uw gegevens en uw servers

Hoge redundantie voor een optimale beschikbaarheid van uw professionele toepassingen

Beveiligde lokalen en redundante componenten om incidenten te beheren

Opslag van volledig versleutelde gegevens om uw kwetsbaarheid te beperken

La sécurité du réseau par Koesio

De verbinding van uw LAN & WAN netwerk beveiligen

Bereid u voor op de talrijke en steeds complexere aanvallen die het internet overspoelen en bescherm uw informaticanetwerk. Kies niet langer tussen veiligheid en prestatie om de leefbaarheid van uw netwerk te waarborgen. De strenge eisen op het gebied van veiligheid en beschikbaarheid maken van de veiligheid van uw netwerk een centrale uitdaging. Firewall, MPLS, verbondenheid tussen sites, mobiliteit en thuiswerk vereisen een beheer van de toegangen om uw gevoelige gegevens tegen lekken te beschermen.

Van infrastructuur naar de cloud, een vlotte overstap

Informatica-infrastructuur is meegegaan in de evolutie van « het gebruik van het gereedschap ». We zijn met andere woorden overgestapt van een « rigide en statische » omgeving (1 dienst = 1 server) naar een « draagbare, flexibele en redundante » infrastructuur dankzij de komst van de virtualisering. Onze sterk beveiligde en redundante datacenters zorgen ervoor dat u steeds toegang heeft tot uw gegevens. U kan rekenen op toezicht over uw servers, software en gegevens met een volledige beschikbaarheid 24u/24 en 7d/7.

5 hoofdkenmerken
> verbruik & facturatie naargelang het gebruik (pay as you go)
> altijd en overal toegang tot uw toepassingen en gegevens
> een schaalvoordeel dankzij het gemeenschappelijk maken van de onderste lagen van het IS
> permanente en onmiddellijke flexibiliteit
> een gecontroleerde dienst op maat

4 dienstmodellen
> Infrastructure as a Service
> Software as a Service
> Platform as a Service
> Security as a Service

3 uitrolmodellen
> Publiek
> Privé
> Hybride

Mettre en place l'infrastructure au cloud avec Koesio

Advies nodig? Een vraag? Een project?

Nos experts s’engagent à vous répondre sous 24H et restent à votre disposition.
U heeft kennisgenomen van ons privacybeleid

Waar kan je ons vinden?

Vind het kantoor in uw buurt
nl_BE

En me connectant, j’ai accès :

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Contactez-nous via notre formulaire

le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler en moins de 12h par le bon interlocuteur

Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité