Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client
Icone de Koesio pour le métier de Gestion Documentaire
Icone de Koesio pour l'Automatisation Des Processus | Gestion documentaire

OPLOSSINGEN VOOR WORKFLOWS EN AUTOMATISERING VAN DOCUMENTPROCESSEN

Automatiseer uw documentprocessen via workflows

Een workflow is de verzameling van alle taken waaruit een proces is samengesteld. Met andere woorden alle stappen van het proces.

De workflow vormt de basis voor de automatisering van documentprocessen. Concreet gezien, wanneer uw papieren of digitale documenten worden geïntegreerd in de DMS-oplossing, worden deze automatisch verwerkt en dus bijvoorbeeld gerangschikt in uw dossiers (automatische klassering), verstuurd naar de juiste ontvanger, verstuurd naar de juiste klant, verrekend in een bestelling, verder voorbereid, etc.

Het documentbeheer van de ondernemingen moet worden geautomatiseerd om de steeds grotere toestroom aan documenten die ondernemingen ontvangen te kunnen opvangen.

Envoie de recommandé électronique sécurisé (ERES)

Beheer van binnenkomende en uitgaande brieven

Intégration comptables des factures

Boekhoudkundige integratie van facturen

Dépôt automatique des factures sur Chorus Pro

Automatische indiening van facturen op Chorus Pro

Gestion automatisée des tickets restaurant

Automatisch beheer van maaltijdcheques

Gestion automatique des notes de frais

Automatisch beheer van kostenstaten

Automatiseer het beheer van uw brieven om de status van binnenkomende en uitgaande documenten werkelijk te kunnen opvolgen:

Beheer van binnenkomende brieven

De eerste stap bij het ontvangen van een brief is de toevoeging in de DMS-oplossing. Papieren documenten moeten daarvoor eerst nog worden gedigitaliseerd. Vervolgens vindt een automatische herkenning van het document plaats, zodat het kan worden gecategoriseerd en verstuurd naar de juiste perso(o)n(en).

Beheer van uitgaande brieven

Wanneer een brief moet worden verstuurd, kan u deze eenvoudig verslepen naar de virtuele printer van de oplossing. Vervolgens heeft u de keuze uit 3 opties: er wordt een document-URL verstuurd, het document wordt rechtstreeks als bijlage van een e-mail verstuurd of de papieren verzending van het document wordt uitbesteed.

Intégration comptable des factures

Boekhoudkundige integratie van facturen

De invoer van de boekhoudkundige gegevens van een leveranciersfactuur is een omslachtige taak die heel eenvoudig kan worden geautomatiseerd om veel tijd te winnen.

U verbindt onze oplossing aan uw boekhoudsoftware en deze doet de rest. De klasseringsinformatie wordt automatisch ingelezen, naargelang uw criteria wordt een boeking voorgesteld, het evenwicht tussen krediet/debiet wordt gecontroleerd voor de invoer en de geschriften worden gegenereerd en ingevoerd in uw boekhoudsoftware.

U kan te allen tijde uw leveranciersfacturen opvolgen, evenals de status ervan: goedgekeurd, betwist, betaald, nog goed te keuren, gearchiveerd.

Automatische indiening van facturen op Chorus Pro

Het portaal Chorus Pro dat meerdere maanden geleden werd geïmplementeerd is intussen welbekend bij ondernemingen die aan overheidsinstellingen factureren. En dat is normaal ook, aangezien deze ondernemingen hun facturen verplicht moeten indienen op het portaal Chorus Pro om te worden vertaald.

Hierbij komt echter meer kijken dan bij de verzending van een factuur naar een klant, aangezien via het portaal Chorus Pro veel informatie moet worden ingevoerd wanneer u een factuur indient. Vermenigvuldig dit met het aantal facturen dat u moet indienen en de tijd besteed aan het indienen van uw facturen aan openbare instellingen via Chorus Pro neemt al snel astronomische proporties aan.

Daarom is het van primordiaal belang om dit te automatiseren: u verstuurt uw facturen aan openbare instellingen rechtstreeks van uw facturatiesoftware naar de virtuele printer die de in te vullen velden zal overnemen. U hoeft enkel nog te bevestigen en

Dépôt automatique des factures sur Chorus Pro avec Koesio

Ga verder met een globaal elektronisch documentmanagementsysteem (DMS)

Inkomende stromen

Leveranciersfactuur, brief, fax, bestelbon, etc.

Circulerende stromen

Klantendossier, werknemersdossier, etc.

Uitgaande stromen

Loonfiche, klantenfactuur, leveringsbon, etc.

Slapende stromen

Archivering van documenten, elektronische kluis…

Automatisch beheer van maaltijdcheques

De berekening van het aantal maaltijdcheques dat aan elk van uw medewerkers dient toegekend is erg tijdrovend. Nochtans kan u dit automatisch laten uitvoeren door een beroep te doen op een documentmanagementsysteem (DMS).

Wanneer u onze oplossing voor digitalisering aan uw HR-beheersoftware verbindt, moet u nog slechts op een knop drukken om het aantal maaltijdcheques te bekomen dat u voor elk van uw medewerkers moet bestellen. Voor de houders van digitale maaltijdcheques (via de kaart), is dit net hetzelfde.

Automatiseer uw beheer van maaltijdcheques en dit kost u nog slechts enkele minuten per maand.

Automatisch beheer van kostenstaten

Net zoals het beheer van maaltijdcheques is het beheer van kostenstaten een tijdrovende taak. Voor elke aanvraag tot terugbetaling van kosten, bent u immers wettelijk verplicht om de uitgave te bewijzen en dus een kostenstaat te verstrekken. Meerdere kostenstaten per medewerker, vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat bij u kostenstaten indient, en de tijd besteed aan het beheer van kostenstaten kan al snel kolossale proporties aannemen.

Wanneer u onze oplossing voor digitalisering aan uw HR-beheersoftware verbindt, kunnen uw werknemers eenvoudig een foto nemen van hun kostenstaten en ontvangt uw HR-dienst de kostenstaten rechtstreeks en in elektronisch formaat in de software. Dit doet u veel tijd winnen in het beheer van de kostenstaten. De opvolging wordt vereenvoudigd, aangezien de medewerkers in enkele clicks toegang hebben tot hun aanvragen.

Advies nodig? Heb je een vraag? Heb je een project in gedachten?

Onze experts doen er alles aan om binnen 24 uur contact met je op te nemen en staan tot je beschikking op 0800 34 040.

U hebt ons privacybeleid gelezen.

Waar kun je ons vinden?

Zoek het dichtstbijzijnde filiaal

Search

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Contactez-nous via notre formulaire

le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler en moins de 24h ouvrées par le bon interlocuteur

Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité

En me connectant, j’ai accès :

Aux informations
de mon agence

À mon espace client