Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client
Nous trouver
Icone de Koesio pour Nous trouver
Être rappelé
Icone de Koesio pour le Télépéhone
Nous rejoindre
Icone de Koesio pour Nous Rejoindre
Icone de Koesio pour le métier de Sécurité
Icone de Koesio pour la Sécurité Proactive | Sécurité

Veiligheid

Verbeter uw cyberveiligheid met een proactieve benadering

Tegenwoordig is het een banaliteit wanneer we in het nieuws vernemen dat grote ondernemingen Orange, Twitter, MMA, Sony, ... zijn gehackt. Geen enkele onderneming is ooit 100 % beveiligd.

Zelfs wanneer de beste veiligheidsprocessen en -technologieën worden toegepast, bestaat er nog altijd het risico dat een nieuw type aanval opduikt. Zorgen voor automatisering, contextualisering en intelligentie in de opsporings- en reactieprocessen speelt een sleutelrol bij de snelle herkenning van dreigingen waarmee antivirussen minder bekend zijn. Er is dus nood aan proactieve veiligheid om nog sneller en preciezer te zijn en de beveiliging nog doeltreffender te maken.

In tegenstelling tot de traditionele antivirusoplossingen, die handelen wanneer gekende malware wordt gedetecteerd, gaan proactieve veiligheidstechnologieën op zoek naar abnormale gedragingen. Aangezien ze werken op basis van een register van verdachte activiteiten, kunnen ze cyberaanvallen, gegevensinbreuken en andere anticiperen of detecteren.

Oplossingen voor toezicht en monitoring van uw IT

Het toezicht over de informaticastructuur omvat een groot aantal taken van de CIO, gaande van het blussen van brandjes tot een organisatorische rol op het gebied van hardware, software en personeel en waarbij de uitdagingen en risico’s voor uw IS moeten worden geanticipeerd.

Oplossing voor de bescherming van mobiele toestellen en endpoints: Endpoint Detection and Response

Een hoogstaande oplossing voor Endpoint Detection and Response (EDR) die gebruik maakt van de meest geavanceerde analyse- en leertechnologieën om uw onderneming te beschermen.

Oplossing voor het opsporen van gegevensinbreuken

De organisaties concentreren zich op hun meest essentiële activa: hun gegevens. Onze oplossing identificeert gevoelige inhoud in al dan niet gestructureerde gegevens, op de site of in de cloud, om de risico’s te beperken en verdachte gedragingen van gebruikers tijdig op te sporen.

Cyberveiligheidaudit

Wil u een globaal beeld van uw veiligheid voor zich een incident voordoet? Onze teams maken een volledige diagnose van de veiligheid van uw IS om de lekken en kwetsbaarheden van uw IT te identificeren. Deze diagnose met bijbehorende verbeteringsmogelijkheden, zal u helpen om uw infrastructuur en uw gegevens te beschermen.

HPE Infosight

HPE InfoSight verzamelt en analyseert de gegevens van miljoenen systemen wereldwijd. Hierdoor worden een fijner inzicht verworven van de ideale gebruikersomgeving, voor elke toepassing en elk systeem.

Onze experts cyberveiligheid helpen u een proactieve veiligheidsoplossing te bouwen om uw onderneming te beschermen.

Wat is proactieve cyberveiligheid?

Traditionele cyberveiligheid tracht om niet te worden overspoeld door nieuwe verraderlijke malware.
De intelligente technologieën, op basis van Big Data en AI, houden alle lopende toepassingen op uw systemen en klasseren absoluut ALLES.

Kiezen tussen preventieve of curatieve veiligheid?

Curatieve veiligheid heeft betrekking op wat gebeurt na een cyberaanval, terwijl proactieve veiligheid bijkomende middelen voorziet om een cyberaanval of een gegevensinbreuk te vermijden en er snel op te reageren.
Deze 2 luiken vullen elkaar aan en moeten worden gedefinieerd in het kader van een IT-veiligheidsbeleid.

Koesio vous aide pour la supervision et le monitoring de votre système informatique

Toezicht & monitoring van uw informatiesysteem

Het toezicht over de informatica-infrastructuur is een uitdaging om de hoogst mogelijke beschikbaarheid van uw informaticasysteem te garanderen. Deze tool omvat een groot aantal taken van de CIO:
> Uniek zicht over het hele systeem
> Flexibiliteit in geval van functiestoornis om de interferenties tussen software, hardware en het netwerk te identificeren
> Tool voor eenvoudige, op feiten gebaseerde en beduidende communicatie over de prestatie van uw IS
> Anticiperen van problemen met uw infrastructuur
> Organisatie in het gebruik van het systeem via ticketing

Met monitoringtools, blust u enerzijds brandjes en speelt u anderzijds een organisatorische rol op het gebied van hardware, software en personeel ten dienste van de beschikbaarheid van het IS voor uw onderneming.

Anticiperend opsporen van piraterij en lekken

EDR kan nagaan of veiligheidslekken worden benut door toezicht te houden op de kernel calls en de verschillende diensten het gewoonlijke doelwit zijn meer bepaald bij Windows. Dankzij dit toezicht en de correlatie tussen gebeurtenissen, kan EDR de methodes en gewoonten van hackers waartegen men zich moeilijker kan beschermen herkennen.

Gedragsanalyse is een ander aspect dat EDR bestudeert en waarmee de gedragingen die van een norm afwijken kunnen worden herkend, na een leerfase. Dankzij deze analyse kan EDR meldingen maken die zullen worden gecontroleerd en de leerfase zullen versterken. Het nut van deze techniek is dat ze een aanvaller een stok tussen de wielen kan steken: wanneer een pdf een script bevat dat powershell opent en een verbinding opent met een klassieke poort van een server buiten het IS, terwijl deze reeks handelingen als abnormaal wordt beschouwd, zal deze door de EDR worden geblokkeerd. Dit inzicht is een grote kracht van EDR aangezien rechtstreeks bij de besmettingsbron kan worden ingegrepen.

Koesio fait sécurité de votre infrastructure

De verschillende uitdagingen van veiligheidsoplossingen

Identificatie

Weet welke gegevens moeten worden beschermd en in welke mate ze blootgesteld zijn.

Beschermen

Minimaliseer de risico’s op gegevensinbreuk .

Opsporen

Spoor snel de dreigingen voor de veiligheid van de gegevens op.

Reageren

Neem snellere en beter onderbouwde interventiebeslissingen in geval van een incident.

Anticiperen op gegevensinbreuk

Hoe gaat u om met gevoelige gegevens? Proactief toezicht is van essentieel belang indien u een ongeoorloofd gebruik niet al te laat wenst te ontdekken. Met onze veiligheidsoplossing ontvangt u een melding telkens een gebruiker het vastgestelde veiligheidsbeleid niet naleeft. Onregelmatige gedragingen worden u eveneens gemeld. Treed voortaan op voor het incident plaatsvindt en reageer nog sneller bij de opsporing van cyberaanvallen. Zo beperkt u de kwetsbaarheid van uw informatiesysteem.

Cyberveiligheidaudit

Onze experts cyberveiligheid overlopen met u de zwakke plekken in uw informatica-infrastructuur.
Krijg een beeld van de sterke punten en de kwetsbaarheden van uw IS met deze externe audit.

> Technische audit: wij vergelijken de configuratie van uw infrastructuur met de best practices en de gebruikelijke aanbevelingen.
> Functionele audit: wij interviewen de gebruikers en kunnen zo hun werkwijze achterhalen, de schaduw-IT identificeren en een beeld krijgen van het werkelijk gebruik door uw medewerkers.
> Audit van de kwetsbaarheden: wij plaatsen een sonde op het netwerk om de schaduw-IT, een gebrek aan updates, een gebrekkige configuratie te identificeren en geven u een overzicht van de vastgestelde zwakke lekken, het eraan verbonden risico en de mogelijke verbetering.

Wij kunnen eveneens een intrusietest uitvoeren op uw systeem en uw netwerk, eveneens op alle aanverwante randapparatuur:
> Intrusietest, zowel intern, als extern, als via toepassingen…

Koesio met en place pour vous un audit informatique de sécurité

Advies nodig? Een vraag? Een project?

Onze experts zullen u binnen de 48u beantwoorden en blijven tot uw beschikking.
U heeft kennisgenomen van ons privacybeleid

Waar kan je ons vinden?

Vind het kantoor in uw buurt
nl_BE
le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler par le bon interlocuteur
Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité

En me connectant, j’ai accès :