MVO:
Koesio engageert zich en doet mee

Onze missie

Koesio wenst het pad te effenen voor een meer verantwoordelijke digitaliteit en al haar partners te mobiliseren om een positieve impact op de maatschappij te hebben. We zetten in op de sensibilisering van onze medewerkers, om de duurzame ontwikkeling een fundamentele plaats in ons dagelijks leven te geven: een spontaan en instinctief engagement.

PDG et DG du Groupe Koesio

Depuis 32 ans, Pieric Brenier, président de Koesio, partage avec Gilles Perrot, directeur général, l’intime conviction qu’une entreprise détient une responsabilité envers la société dans laquelle elle évolue. La RSE est naturellement partie intégrante des plans stratégiques de l’entreprise.

Ons nieuw strategisch plan 2024 concentreert zich in het bijzonder op mens en milieu. Het stippelt de doelstellingen uit die we willen bereiken op het gebied van duurzame ontwikkeling en omvat zowel plaatselijke als nationale initiatieven, en dit voor een globale impact.

Ons duurzaam engagement op 3 schalen

Planeet

De vermindering van onze BKG-emissies, de verlenging van de levenscyclus van onze producten en de bescherming van de biodiversiteit zijn de gebieden waarop we hoofdzakelijk acties ondernemen voor het milieu.

Grondgebied

Koesio possède un ancrage territorial fort et participe au développement de ses territoires. Notre engagement passe par le soutien d’associations, de clubs sportifs et d’initiatives locales.

Mens

La prise en compte du bien-être des collaborateurs a toujours été une priorité depuis la création de l’entreprise. Nous mettons en place des actions concrètes mesurées annuellement. 

Dans l’objectif de multiplier ses actions, Koesio crée sa Fondation en 2022 !

De Fondation Koesio, opgericht in 2022, is de uiting van onze constante wil om onze troepen te mobiliseren en concreet op te treden. Via deze stichting stellen onze medewerkers immers zelf plaatselijke acties voor, van burgerlijke, milieugebonden of maatschappelijke strekking.

Koesio sluit zich aan bij de Global Compact van de VN

Dit pact verenigt 12 000 bedrijven doorheen de hele wereld, waarvan 1 600 in Frankrijk. Door onze aansluiting engageren wij ons om de principes van de Global Compact te promoten en duurzaam te integreren in onze strategie en onze activiteiten. De tien principes hebben onder meer betrekking op de mensenrechten, de arbeidsnormen, het milieu, de bestrijding van corruptie, etc.

Downloaden

Ons engagement in de Global Compact

MVO-verslag 2021 Koesio Corporate IT

MVO-verslag 2022 Koesio

Ons engagementscharter
EOLE

« Onze visie: ontplooide medewerkers en tevreden klanten, in een veerkrachtige en zingevende onderneming rond tal van MVO-initiatieven. »

Pieric BRENIER Bestuursvoorzitter van Koesio