Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client
Nous trouver
Icone de Koesio pour Nous trouver
Être rappelé
Icone de Koesio pour le Télépéhone
Doe mee
Icone de Koesio pour Nous Rejoindre
Icone de Koesio pour le métier de Sécurité
Icone de Koesio pour la Sécurité Proactive | Sécurité

Veiligheid

Verbeter uw cyberveiligheid met een proactieve benadering

Tegenwoordig is het een banaliteit wanneer we in het nieuws vernemen dat grote ondernemingen Orange, Twitter, MMA, Sony, ... zijn gehackt. Geen enkele onderneming is ooit 100 % beveiligd.

Même si les meilleurs processus et technologies de sécurité sont en place, il existe toujours le risque qu’un nouveau type d’attaque fasse son apparition. Apporter de l’automatisation, de la contextualisation et de l’intelligence dans les process de détection et de réaction est une clé pour identifier en amont les menaces moins connues des antivirus. Et c’est là que la sécurité proactive entre en jeu pour gagner en vitesse et en précision, et permettre d’accroître l’efficience de la sécurité.

À la différence des solutions antivirus traditionnelles, qui agissent si une malveillance connue est détectée, les technologies de sécurité proactive cherchent à identifier des comportements anormaux. Travaillant sur la base d’un registre d’activités suspicieuses, elles permettent d’anticiper ou détecter les cyberattaques, violations de données et autres.

Oplossingen voor toezicht en monitoring van uw IT

Het toezicht over de informaticastructuur omvat een groot aantal taken van de CIO, gaande van het blussen van brandjes tot een organisatorische rol op het gebied van hardware, software en personeel en waarbij de uitdagingen en risico’s voor uw IS moeten worden geanticipeerd.

Oplossing voor de bescherming van mobiele toestellen en endpoints: Endpoint Detection and Response

Une solution de pointe pour la détection et la réponse aux points d’extrémité (EDR) qui exploite les technologies d’analyse et d’apprentissage automatique les plus avancées pour protéger votre entreprise.

Oplossing voor het opsporen van gegevensinbreuken

De organisaties concentreren zich op hun meest essentiële activa: hun gegevens. Onze oplossing identificeert gevoelige inhoud in al dan niet gestructureerde gegevens, op de site of in de cloud, om de risico’s te beperken en verdachte gedragingen van gebruikers tijdig op te sporen.

Cyberveiligheidaudit

Envie d’avoir une vision globale de votre sécurité avant qu’un incident arrive ? Nos équipes effectuent un diagnostic complet de la sécurité de votre SI pour vous aider à identifier les failles et les vulnérabilités de votre IT. Ce diagnostic avec les correctifs associés, vous aidera à protéger votre infra et vos données.

HPE Infosight

HPE InfoSight collecte et analyse les données des millions de mesures des capteurs installés sur son parc mondial. Il en résulte une compréhension plus fine de l’environnement d’exploitation idéal, pour chaque application et système.

Onze experts cyberveiligheid helpen u een proactieve veiligheidsoplossing te bouwen om uw onderneming te beschermen.

Wat is proactieve cyberveiligheid?

Traditionele cyberveiligheid tracht om niet te worden overspoeld door nieuwe verraderlijke malware. De intelligente technologieën, op basis van Big Data en AI, houden alle lopende toepassingen op uw systemen en klasseren absoluut ALLES.

Kiezen tussen preventieve of curatieve veiligheid?

Curatieve veiligheid heeft betrekking op wat gebeurt na een cyberaanval, terwijl proactieve veiligheid bijkomende middelen voorziet om een cyberaanval of een gegevensinbreuk te vermijden en er snel op te reageren. Deze 2 luiken vullen elkaar aan en moeten worden gedefinieerd in het kader van een IT-veiligheidsbeleid.

Koesio vous aide pour la supervision et le monitoring de votre système informatique

Toezicht & monitoring van uw informatiesysteem

Het toezicht over de informatica-infrastructuur is een uitdaging om de hoogst mogelijke beschikbaarheid van uw informaticasysteem te garanderen. Deze tool omvat een groot aantal taken van de CIO:
> Uniek zicht over het hele systeem
> Flexibiliteit in geval van functiestoornis om de interferenties tussen software, hardware en het netwerk te identificeren
> Tool voor eenvoudige, op feiten gebaseerde en beduidende communicatie over de prestatie van uw IS
> Anticiperen van problemen met uw infrastructuur
> Organisatie in het gebruik van het systeem via ticketing

Met monitoringtools, blust u enerzijds brandjes en speelt u anderzijds een organisatorische rol op het gebied van hardware, software en personeel ten dienste van de beschikbaarheid van het IS voor uw onderneming.

Anticiperend opsporen van piraterij en lekken

EDR kan nagaan of veiligheidslekken worden benut door toezicht te houden op de kernel calls en de verschillende diensten het gewoonlijke doelwit zijn meer bepaald bij Windows. Dankzij dit toezicht en de correlatie tussen gebeurtenissen, kan EDR de methodes en gewoonten van hackers waartegen men zich moeilijker kan beschermen herkennen.

Gedragsanalyse is een ander aspect dat EDR bestudeert en waarmee de gedragingen die van een norm afwijken kunnen worden herkend, na een leerfase. Dankzij deze analyse kan EDR meldingen maken die zullen worden gecontroleerd en de leerfase zullen versterken. Het nut van deze techniek is dat ze een aanvaller een stok tussen de wielen kan steken: wanneer een pdf een script bevat dat powershell opent en een verbinding opent met een klassieke poort van een server buiten het IS, terwijl deze reeks handelingen als abnormaal wordt beschouwd, zal deze door de EDR worden geblokkeerd. Dit inzicht is een grote kracht van EDR aangezien rechtstreeks bij de besmettingsbron kan worden ingegrepen.

Koesio fait sécurité de votre infrastructure

De verschillende uitdagingen van veiligheidsoplossingen

Identificatie

Weet welke gegevens moeten worden beschermd en in welke mate ze blootgesteld zijn.

Beschermen

Minimaliseer de risico’s op gegevensinbreuk .

Opsporen

Spoor snel de dreigingen voor de veiligheid van de gegevens op.

Reageren

Neem snellere en beter onderbouwde interventiebeslissingen in geval van een incident.

Anticiperen op gegevensinbreuk

Comment gérez-vous vos données sensibles ? Leur surveillance proactive est essentielle si vous ne souhaitez pas découvrir trop tard une utilisation illicite. Avec notre solution de sécurité, vous êtes alertés à chaque fois qu’un utilisateur ne respecte pas la politique de sécurité établie. Les anomalies de comportements vous sont également notifiées. Agissez désormais avant que l’incident n’ait lieu et gagnez en réactivité dans la détection des cyberattaques. Vous réduisez ainsi la vulnérabilité de votre système informatique.

Cyberveiligheidaudit

Onze experts cyberveiligheid overlopen met u de zwakke plekken in uw informatica-infrastructuur. Krijg een beeld van de sterke punten en de kwetsbaarheden van uw IS met deze externe audit.


> Technische audit: wij vergelijken de configuratie van uw infrastructuur met de best practices en de gebruikelijke aanbevelingen.
> Functionele audit: wij interviewen de gebruikers en kunnen zo hun werkwijze achterhalen, de schaduw-IT identificeren en een beeld krijgen van het werkelijk gebruik door uw medewerkers.
> Audit van de kwetsbaarheden: wij plaatsen een sonde op het netwerk om de schaduw-IT, een gebrek aan updates, een gebrekkige configuratie te identificeren en geven u een overzicht van de vastgestelde zwakke lekken, het eraan verbonden risico en de mogelijke verbetering.

Wij kunnen eveneens een intrusietest uitvoeren op uw systeem en uw netwerk, eveneens op alle aanverwante randapparatuur:
> Intrusietest, zowel intern, als extern, als via toepassingen…

Koesio met en place pour vous un audit informatique de sécurité

Advies nodig? Een vraag? Een project?

Onze experts zullen u binnen de 48u beantwoorden en blijven tot uw beschikking.
U heeft kennisgenomen van ons privacybeleid

Waar kan je ons vinden?

Vind het kantoor in uw buurt
nl_BE
le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler par le bon interlocuteur
Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité

En me connectant, j’ai accès :